SKU: SAP5110304

Samsung Galaxy Tab 2 P5100, P5110 Back Camera

SKU: SAP5110304

Samsung Galaxy Tab 2 P5100, P5110 Back Camera

Medium stock

Samsung Galaxy Tab 2 P5100, P5110 Back Camera

3.15 MP

Model: Galaxy Tab 2 10.1 P5100, Galaxy Tab 2 10.1 P5110,

Device type: Tablet,

Brand: Samsung,

Brand series: Galaxy Tab 2,

Device type: Camera,

You may also like