SKU: 46FA606CD8

Qianli Bumblebee Stencil (QS81) Huawei Mate 40 / 40 Pro

SKU: 46FA606CD8

Qianli Bumblebee Stencil (QS81) Huawei Mate 40 / 40 Pro

Medium stock

Qianli Bumblebee Stencil (QS81) Huawei Mate 40 / 40 Pro

Reballing stencil Huawei
Mate40/40Pro+/40RS/Kirin
9000 Hi36AO CPU Universal
Series

Model: Universal,

Device type: Phone,

Brand: Qianli,

You may also like